Project ‘HAYAT’ gestart, levensverhalen migrantenouderen.

Waarom deze pilot? 

Er wordt de laatste tijd steeds meer gesproken over (eenzaamheid bij) migranten ouderen. Het is 5 voor 12 en in veel steden is men in de sector welzijn en in de ouderenzorg niet of onvoldoende voorbereid op de wensen van migranten ouderen, ook omdat men deze wensen niet kent. Oudere migranten hebben veel te maken met eenzaamheid, lage sociaal economische positie en lage gezondheidsvaardigheden. Bovendien hebben ze door taalachterstand weinig tot geen toegang tot stedelijke ondersteuningsmogelijkheden, ze zijn niet georganiseerd en hun belangen worden niet behartigd door de Nederlandse ouderenbonden. Daarnaast wordt er keer op keer gezegd: ‘Migranten ouderen? Wij kunnen ze niet vinden.’ 

Met het project “Hayat” gaan we Turkse en Marokkaanse ouderen actief opzoeken en aandacht geven door hen uit te nodigen om hun verhalen te delen. In groepsgesprekken én met interviews. Dit kunnen wij omdat we letterlijk en figuurlijk de taal van deze ouderen spreken. Stichting OMAZ, oudere migranten aan zet heeft ervaring in het bereiken van deze doelgroep en bundelt de krachten met partners in de stad die contact met deze ouderen hebben of bereid zijn om hen samen te zoeken. Onze aanpak is gebaseerd op de succesvolle methodiek www.mijnleveninkaart.nl dat in 2009 het Appeltje van Oranje van het Oranjefonds heeft gewonnen.

Kennis is macht, delen is kracht

De schat aan informatie die we in groepsgesprekken en interviews bij de ouderen ophalen gaat OMAZ in een publicatie delen met professionals zodat zij gepaste interventies en maatregelen kunnen nemen. Ook gaan we de ouderen doorverwijzen naar ondersteuning als blijkt dat zij daar behoefte aan hebben. Zij geven ons kennis en wij geven hen kennis en informatie. Win-win en wederkerigheid dus. Op korte termijn geven we deze ouderen aandacht en op de lange termijn zetten wij ze hiermee in hun kracht door ze aan te moedigen stappen te nemen met het uitwerken van hun wensen om mee te doen in de stad.

Integratie en participatie begint bij emancipatie: je moet eerst lekker in je vel zitten om vervolgens mee te kunnen doen.” Freddy May, NOOM, netwerk organisaties oudere migranten

Resultaten van groepsgesprekken en interviews

Gelukkige mensen > zijn gezonde mensen > gaan minder naar de dokter > is besparing van zorgkosten 

  • signalering van problematiek bij ouderen in de wijk;
  • het bereiken van ouderen die niet via reguliere activiteiten bereikbaar zijn; 
  • bestrijding van eenzaamheid en bevorderen van onderling contact;
  • erkenning, herkenning, zingeving en heling.

Project resultaten:

  • 4 x 3 Groepsgesprekken met in totaal max. 60 Turks en Arabisch sprekende ouderen.
  • Het trainen en inzetten van 15 Turks- en 15 Arabisch/Berbers sprekende studenten/vrijwilligers die ouderen in eigen taal interviewen.
  • Levensverhalen en -boeken van 15 Turkse en 15 Marokkaanse ouderen.
  • Analyse en verslaglegging van opgehaalde informatie uit de levensboeken en groepsgesprekken. Deze publicatie helpt familie en professionals om deze ouderen beter te begrijpen en bedienen.
  • Advies voor aansluiting en activiteiten bij bestaande organisaties en projecten.
  • Slotconferentie/expertmeeting waarin alle resultaten met de doelgroep aan professionals worden gepresenteerd.